Folkekirkens Grønne Omstilling
Præsentationer og taler fra Inspirationskonferencen den 16. maj 2022

Præsentationer og taler fra inspirations-konferencen den 16. maj

Konferencen bød på mange spændende og inspirerende oplæg. Herunder finder du oplægsholdernes præsentationer og taler.

 

Peter Fischer-Møller er biskop over Roskilde Stift og formand for Folkekirkens Grønne Omstillings styregruppe. Klik her for at læse Peters velkomsttale

 

Katherine Richardson er professor, medlem af Klimarådet og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Klik her for at se Katherines præsentation, "Hvordan løser vi klima- og biodiversitetskrisen?"

 

Thomas 'Vovemod' Lütken er direktør for Vanebrudspalæet. Klik her for at se Thomas' præsentation, "Bryd vanen for klimaet"

 

Jesper Rønn Kristiansen er projektleder i Folkekirkens Grønne Omstilling. Klik her for at se Jespers præsentation, "Projektet Folkekirkens Grønne Omstilling" 

 

Margrethe Winther-Nielsen er ph.d. i miljøvidenskab, medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd og styregruppemedlem i Folkekirkens Grønne Omstilling. Klik her for at se Margrethes præsentation, "Hvorfor skal vi kortlægge CO2eq-udledningen?"

 

Spor 1

Grønne strategier - fra ide til handling

Keld Balmer Hansen er provst i Bogense Provsti. Klik her for at se Kelds præsentation, "Inspiration fra Bogense Provsti"

Materiale fra Bogense Provsti
Bogense Klimakatalog - Forslag til reduktion af CO2

 

Frank Iversen er formand for Favrskov Provstiudvalg. Klik her for at se Franks præsentation, "Inspiration fra Favrskov Provsti"

Materiale fra Favrskov Provsti:
Favrskov Provsti. Fase 1 - Gennemgang af klimaforslag
Favrskov Provsti. Fase 2 - Handlingsplan
Favrskov Provsti. Fase 3 - Rapport til Klimafællesskabet
Favrskov Provsti. Ansøgningsskema til fælles klimapulje
Favrskov Provsti. Dokumentationskema til lokal klimapulje
Favrskov Klimarapport - Inspiration til begrænsning af CO2

 

Spor 2

Grøn forvaltning af kirkens jorder

Poul Erik Lauridsen er direktør for Klimaskovfonden. Klik her for at se Poul Eriks præsentation, "Skovrejsning og udtagning af lavbundsarealer" 

 

Jacob Broholm Møller er sognepræst i Nordrupøster Sogn. Klik her for at se Jacobs præsentation, "Skovrejsning i Nordrupøster Sogn"

 

Jacob Westergaard Madsen er foreningsdirektør i Andelsgaarde. Klik her for at se Jacobs præsentation, "Landbruget som en fælles sag"

 

Provst i Bogense Provsti, Keld Balmer Hansen og projektudvikler i European Energy, Ian Wallentins præsentation, "Fra kirkejord til energiprojekt" kan du finde her 

 

Spor 3

Inspiration til grønne tiltag i den kirkelige hverdag

Poul Klenz Larsen er folkekirkens varme-, energi- og klimakonsulent. Klik her for at se Pouls præsentation, "Miljøvenlig opvarmning og klimatisering af kirker"

 

Karin Nygaard Corfitzen er landskabsarkitekt og kirkegårdskonsulent i Roskilde Stift. Klik her for at se Karins præsentation, "En kirkegård med plads til biodiversitet"

 

Marianne Jespersen er medlem af Grøn Kirkes arbejdsgruppe. Klik her for at se Mariannes præsentation om Grøn Kirke og Simon Peters Kirke.