Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2022
Nyheder

Inspirationskonferencen understregede, at grøn omstilling i folkekirken er et fælles projekt

Mandag den 16. maj afholdt Folkekirkens Grønne Omstilling en udsolgt inspirationskonference i Fredericia. Her blev det understreget, at interessen for en grønnere folkekirke er stor, og det kan gøres på mange forskellige måder – men ansvaret skal bæres i fællesskab.

Af Anne-Sofie Holm

Det var med smil på læberne og højt humør, at 700 medarbejdere og frivillige i folkekirken ankom til Messe C i Fredericia denne mandag. Som det ofte sker, når folkekirkefolk mødes til store arrangementer, var der mange velkendte ansigter fra nær og fjern i mængden. Varianter af ”Se, hun kommer også!” og ”Jamen goddag! Er du også her?” lød adskillige gange ved de tre langborde med navneskilte i indgangshallen.

Efter taget nærmest havde løftet sig, da hundredvis af stemmer stemte i til ”Det dufter lysegrønt af græs”, akkompagneret af Erling Andersen fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter på klaver, trådte dagens første taler op på scenen: Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

”Grøn omstilling er en højaktuel dagsorden,” påpegede hun.

I sin tale havde Ane Halsboe-Jørgensen stort fokus på vigtigheden i at løfte i flok – og at det netop er noget, folkekirken er god til:

”Jeg er taknemmelig over, at der bliver taget ejerskab på lokalt plan for den grønne omstilling,” sagde kirkeministeren. ”Den grønne omstilling i folkekirken er afhængig af en lokal prioritering. Og når prioriteringen sker, og idéer spreder sig fra sogn til sogn og videre i provstier og stifter, er det et tydeligt tegn på, hvad folkekirken kan.”

For at ændre noget, må man gøre noget anderledes

Kritiske stemmer stiller nogle gange spørgsmålstegn ved, hvad klimakrisen har med folkekirken at gøre. Men spørger man biskop over Roskilde Stift og formand for Folkekirkens Grønne Omstillings styregruppe Peter Fischer-Møller, er han ikke i tvivl om, at kristendom og kirke har noget helt særligt at bidrage med. Og at folkekirken som en del af samfundet bærer en del af ansvaret for, at naturen igen kommer på ret kurs.

For noget må der gøres.

Det understregede oplægsholder Katherine Richardson, der er professor, medlem af Klimarådet og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet. Hun fremhævede, at det er ikke en gangbar løsning at læne sig tilbage og satse på, at den teknologi bliver udviklet, som ved et trylleslag kan rette op på både klima- og biodiversitetskrisen. Ansvaret er fælles for os alle, og vi bliver nødt til at handle aktivt.

”Hvem har nogensinde ændret noget ved ikke at gøre noget anderledes?” spurgte hun retorisk.

Heldigvis er der mange forskellige steder, man kan give sig i kast med grøn omstilling – også i kirkeligt regi. Det understregede eftermiddagens tre spor. Her kunne de mange fremmødte enten høre mere om, hvordan man udvikler en grøn strategi for sit sogn eller provsti, hvordan kirkens jorder kan forvaltes til fordel for både dyr, natur og sognebørn, eller hvordan man kan implementere grønne tiltag i kirkens bygninger og på kirkegården.

Biodiversitet er i højsædet

Forud for den afsluttende paneldebat blev Inspirationskonferencens deltagere bedt om at svare på spørgsmålet: Inden for hvilket område ligger dit næste grønne initiativ?

Konferencedeltagerne kunne vælge at svare enten strategi og planlægning, biodiversitet, forvaltning af jorderne, daglig drift af kirkerne eller energi.

Med 138 stemmer ud af i alt 338 besvarelser fra salen var der ingen tvivl: Biodiversitet var det emne, flest deltagere agtede at arbejde videre med som det første efter konferencen.

Dette fokus gjorde sig også gældende i de spørgsmål, der blev stillet til debatpanelet, der bestod af Margrethe Winther-Nielsen, ph.d. i miljøvidenskab og medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd, provst i Bogense Provsti Keld Balmer Hansen, formand for Favrskov Provstiudvalg Frank Iversen, direktør for Klimaskovfonden Poul Erik Lauridsen, folkekirkens varme-, energi- og klimakonsulent Poul Klenz Larsen og kirkegårdskonsulent Karin Corfitzen Nielsen.

Debatten, der blev modereret af klimajournalist Nina Bendixen, bød både på uenigheder og indsigelser fra salen såvel som højlydte klapsalver. Og dermed opfyldtes et af Inspirationskonferencens primære formål: At starte en samtale om hvorfor og hvordan folkekirken skal bidrage til hele samfundets grønne omstilling.

Se billeder fra konferencen her

Konferencedagen startede med morgenmad for deltagerne. Foto: Mads Smidstrup

Biskop og styregruppeformand i Folkekirkens Grønne Omstilling Peter Fischer-Møller tager imod kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen foran Messe C. Foto: Mads Smidstrup

Klimaskovfonden var blandt de repræsenterede standholdere. Her kunne deltagerne høre mere om muligheden for at søge økonomisk støtte til at rejse skov på kirkens jorder. Foto: Mads Smidstrup

Inspirationskonferencen blev afsluttet med en paneldebat. Det primære fokus i spørgsmålene fra salen drejede sig om biodiversitet og kirkens jorder. Foto: Mads Smidstrup

Projektleder i Folkekirkens Grønne Omstilling Jesper Rønn Kristiansen og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Mads Smidstrup

Hele 700 interesserede medarbejdere og frivillige i folkekirken deltog i Inspirationskonferencen. Foto: Mads Smidstrup

Poul Klenz Larsen er folkekirkens varme-, energi- og klimakonsulent. Han holdt både omlæg om miljøvenlig opvarmning og klimatisering af kirker og sad også i debatpanelet. Foto: Mads Smidstrup

Jacob Broholm Møller er sognepræst i Nordrupøster Sogn. Han fortalte om sognets arbejde med at rejse kirkeskov på kirkens jorder. Foto: Mads Smidstrup

Vil du se eller gense oplægsholdernes præsentationer fra Inspirationskonferencen?