Folkekirkens Grønne Omstilling
Inspirationsstande til konferencen

Inspirationsstande til konferencen

I løbet af Inspirationskonferencens mange pauser var der mulighed for at gå 
på opdagelse i de mange inspirationsstande, som dækker over alt fra interesseorganisationer og kirkekonsulenter til forhandlere og fonde. 
Læs mere om de forskellige inspirationsstande herunder.

Jordbrugets Uddannelses Center Århus' stand til Folkekirkens Grønne Omstillings Inspirationskonference i Fredericia den 16. maj 2022. Foto: Mads Smidstrup

Folkekirkens varme-, energi- og klimakonsulent, Poul Klenz Larsens stand til Folkekirkens Grønne Omstillings Inspirationskonference i Fredericia den 16. maj 2022. Foto: Mads Smidstrup

Klimaskovfondens stand til Folkekirkens Grønne Omstillings Inspirationskonference i Fredericia den 16. maj 2022. Foto: Mads Smidstrup

European Energy

European Energy laver komplette løsninger ved at udvikle, bygge, og drive grønne energiprojekter i Danmark. I stærkt samarbejde med lokale aktører konstruerer European Energy vind- og solprojekter.

Folkekirkens Grønne Omstilling

Mød projektgruppen bag Folkekirkens Grønne Omstilling og del din grønne idé til inspiration for andre sogne og provstier. Projektgruppen fremhæver nogle af de gode initiativer, som spirer frem landet over.

Grøn Erfa

Den landsdækkende grønne erfa-gruppe har til formål at inspirere til grøn omstilling på kirkegården og dele erfaringer, viden og sparring om små og store tiltag.

Grøn Kirke

Grøn Kirke arbejder ud fra et kirkeligt og teologisk udgangspunkt med at inspirere og motivere individer, menigheder, kirker og kirkelige organisationer til at tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer verden står overfor.

Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus

Jordbrugets Uddannelsescenter tilbyder kurser i biodiversitet og kirkenatur. På kurset er der blandt andet fokus på at indtænke naturmiljøer på kirkegården i forbindelse med renovering og nye anlæg.

Karin Nygaard Corfitzen

Karin er kirkegårdskonsulent og landskabsarkitekt ved Opland. Karin rådgiver i hvordan kirkegårdene kan blive rigere, vildere, mere mangfoldige og favne biodiversiteten.

Klimaskovfonden

Klimaskovfonden er etableret af Folketinget for at understøtte det danske CO2-reduktionsmål ved at fremme etableringen af mere skov og udtagning af lavbundsarealer. Fonden arbejder dermed målrettet på at realisere klimaprojekter på dansk jord.

Nyskovfonden

Nyskovfondens formål er at yde økonomisk støtte til skovrejsning i Danmark. Fonden har givet positivt tilsagn til en lang række projekter herunder også skovrejsning på kirkejord.  

Poul Klenz Larsen

Poul er folkekirkens varme-, energi- og klimakonsulent. Han rådgiver i energiforbedringer af folkekirkens bygninger.

RM Kirkeartikler

RM Kirkeartikler sælger et stort sortiment af miljørigtige produkter indenfor blandt andet belysning, service, gødning, rengøringsartikler, maling og meget mere.

Vanebrudspalæet

Vanebrudspalæet forener mennesker om at føre visioner til virkelighed. I Vanebrudspalæet har de i de seneste år arbejdet fokuseret på klima og CO2-reduktion. De ved derfor hvordan små vanebrud for klimaet kan have stor betydning.