Fortsæt til hovedindholdet

Provstier investerer i en grøn fremtid

Energirenovering i Budolfi og Østre provstier
Af Lene Høg, Presse og Kommunikation i Aalborg Stift

07.11.2019

Tre Aalborg-provstier viser vej inden for energirenovering: Målrettede investeringer og nye indkøbsmåder sparer kirkekassen for kroner og miljøet for unødvendig CO2-udledning. Det giver mening – også for dem, der passer kirken til daglig.

- Det gør hverdagen både nemmere og mere interessant.

Sådan siger Kenneth Strøm Sørensen, som er kirketjener i Svenstrup Kirke, der også har et meget engageret menighedsråd med formand Henning Holm. Kenneth har været med til at indføre varmestyring i de to kirker under Svenstrup-Ellidshøj Pastorat. Varmestyringen regulerer opvarmningen af kirken, så temperaturen altid ligger omkring de 22 grader, når der er aktivitet i kirkerummet, og automatisk sænkes uden for åbningstid. Tidligere måtte kirketjeneren tænde for varmen fredag for at have en opvarmet kirke søndag – eller lægge vejen forbi et par timer før gudstjeneste for at sikre en god opholdstemperatur. 

Nu kan Kenneth indstille varmen på forhånd via sin PC eller en app på telefonen. Det betyder en halvering af det årlige varmeforbrug – fra 115.000 til 50.000 kWh om året – og en besparelse på ca. 90.000 kr. Samtidig udleder kirken 12 ton mindre CO2 om året.

Praktisk tilgang til opgaven

Energirenoveringen i de tre Aalborg-provstier startede i 2013 i Vestre Provsti, hvor provstiudvalget med fhv. provst Jens A. Djernes som formand begyndte at interessere sig for emnet. Blandt medlemmerne var Bent Flyvholm, pensioneret arkitekt med stor indsigt i området. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af både provstiudvalgsmedlemmer og det ansatte personale (gravere og kirketjenere), og de tog på inspirationstur til bl.a. Vendsyssel og Struer. Det bragte arbejdsgruppen i kontakt med forskellige rådgivere på feltet, og de fik afdækket muligheder og økonomi i forbindelse med energirenoveringer. Bent Flyvholm fortæller: 

- Vores tilgang er meget praktisk og teknisk funderet – vi har haft fokus på, hvordan vi kunne forbedre bl.a. isolering og varmestyring i kirkerne. Det har vist sig, at der på sigt er store penge at spare på området. Samtidig kan vi gøre noget godt for miljøet, og det er bestemt også en gevinst.

Kirketjener i Svenstrup, Kenneth Strøm Sørensen, kan via en app indstille varmen i kirkerummet. Foto: Lene Høg

Inddragelse af alle parter 

Østre Provsti og Budolfi Provsti kom med i energirenoverings-projektet i 2015 – også her med stort engagement fra menighedsrådene. I Budolfi med Peter Stilling som formand og i Østre Provsti ved daværende formand Christian Kryger. Beregningerne viste, at de tre provstier skulle foretage en investering på i alt 6,7 mio. kr. En investering, der betaler sig tilbage i energibesparelser inden for de næste 10 år. Udgifterne fordeler sig på bl.a. dataloggere til måling af temperatur og fugtighed i kirkerne, varmestyringsanlæg, mere isolering og forbedring af ventilationen. Og så er indkøb af el og LED-belysning sat i samlet licitation – en ny indkøbsmåde for kirkerne i de tre provstier. 

Bent Flyvholm oplever, at den koordinerede tilgang til energirenovering nyder god opbakning i både provstiudvalg og formandskreds: 

- Det har været en demokratisk proces, hvor vi har inddraget menighedsrådsmedlemmer og personale hele vejen igennem. Det er nok vigtigt for at sådan en række nye tiltag kan lykkes.

De nødvendige tiltag er meget forskellige fra kirke til kirke. Budolfi Kirke og Vor Frue Kirke står f.eks. over for at installere nye forsatsvinduer, og flere kirker har energirenovering af præsteboligerne på opgavelisten.

Menigheden følger med 

Tilbage til Svenstrup Kirke, hvor kirketjener Kenneth Strøm Sørensen har været involveret i arbejdet med energirenovering lige fra starten. Oprindeligt kiggede kirken på muligheden for at indføre fjernvarme, men den løsning beløb sig til 1,5 mio. kr. på grund af beliggenheden i forhold til fjernvarmenettet, så det blev simpelthen for dyrt.

I stedet faldt valget på indførelsen af varmestyring af kirkens el-radiatorer. Ingeniørfirmaet Maass & Co. er specialiseret i kirkeopvarmning og hjalp med installation af systemet, mens lokale elektrikere klarer den løbende vedligeholdelse. Kenneth stod – med egne ord – for at 'stille de dumme spørgsmål til ingeniørerne' og få systemet sat i drift. Han fortæller om reaktionerne på tiltaget:

- Menigheden følger med i det her. De kommer og fortæller mig efter gudstjenesten, hvis de synes at det har været for koldt eller varmt i kirken. Vi har også haft en del besøg af menighedsråd og teknisk personale fra andre kirker, og de er meget velkommen. Vi vil gerne vise, at det faktisk ikke er særligt kompliceret, men tværtimod nemt at arbejde med i hverdagen.

Udover indførelsen af varmestyring har Svenstrup-Ellidshøj Pastorat fået natsænkning på fjernvarmen i sognegården og udskiftet pærerne i belysningen til energibesparende lyskilder. Og så indgår de to kirker i det samlede udbud på el-indkøb.

FAKTA: Energirenovering i Aalborg-provstierne

  • De 47 kirker i Aalborg Vestre, Aalborg Østre og Budolfi Provsti investerer i alt 6,7 mio. kr. i energirenovering
  • Investeringen forventes at tjene sig ind på under 10 år i form af energibesparelser.
  • De energibesparende tiltag omfatter bl.a. installation af dataloggere (måler temperatur og fugtighed), varmestyring, ekstra isolering, supplerende radiatorer og forbedring af ventilation samt køb af el og LED-belysning i licitation.
  • Projektet har været i gang siden 2013.