Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Kortlægning af folkekirkens CO2-udledning og indsats for biodiversitet er sat i udbud

Opgaven med at udføre kortlægningen af et samlet klimaregnskab og opgørelse af biodiversitet for folkekirken er sendt i offentligt udbud.

Af Jonatan Haslund-Gjerrild

Folkekirkens Grønne Omstilling har netop udbudt opgaven med at udarbejde et samlet klimaregnskab og opgørelse af biodiversitet for folkekirken. Kortlægningen bygger videre på de erfaringer, der blev gjort i forprojektet, hvor Aarhus Stift fungerede som pilotstift med eksperthjælp fra den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS (se rapporten her).

En kortlægning af folkekirkens klimaaftryk er et vigtigt redskab for at forstå, dokumentere og kommunikere, hvor folkekirken er i dag, så det bliver muligt at påvise, om de grønne tiltag i folkekirken bærer frugt.

Klimaregnskab

Klimaregnskabet skal sætte tal på folkekirkens totale CO2-udledning inden for energiforbrug, transport og indkøb og hvordan det fordeler sig. Overblikket skal gøre det muligt at spore folkekirkens udledning og bruges som et overordnet pejleværktøj i det strategiske arbejde med at reducere udledningen. 

Biodiversitet på kirkegårdene

Folkekirkens kirkegårde ligger jævnt fordelt i hele landet, som grønne oaser der skaber vigtige leverum for dyr og planter. Ved at opgøre faktorer og tiltag, der skaber rum for biodiversitet på kirkegårdene, kan vi dels dokumentere folkekirkens indsats og dels pejle om, hvor den kan forbedres.

Indsamling af data i stikprøver

For at kunne gennemføre så omfattende en kortlægning er man afhængig af en omfattende indsamling af data. På baggrund af erfaringer fra forprojektet vil data om energiforbruget i folkekirkens bygninger blive indsamlet fra en række stikprøvesogne fordelt på landets 10 stifter og en række forskellige provstier. Der vil komme yderligere information om hvilke sogne, der får mulighed for at bidrage med dataindsamling og hvordan, når der udvalgt en leverandør til kortlægningen. 

Udbud af opgaven og tidsplan

Opgaven med at udføre kortlægningen er sendt i offentligt udbud. For alle interesserede bydere kan opgavebeskrivelse, udbudsbetingelser mm. findes online via portalen EU-supply. Deadline for aflevering af tilbud er tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 08.00. Det er målet, at der kan vælges en leverandør i juni, således at selve kortlægningen kan starte op efter sommerferien.