Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2022
Nyheder

Skal grøn omstilling på menighedsrådets budget?

Har dit menighedsråd planer om at skifte til LED-pærer i sognegården, eller skal der gang i affaldssorteringen? Det er nu, der skal afsættes midler i budgetterne for 2023. 

Af Marie Gaarden, Landsforeningen af Menighedsråd

 

Foråret er den perfekte årstid at tænke grønne tanker. Især, hvis de grønne idéer er af den slags, der kræver, at der afsættes ressourcer, hvis tankerne skal føres ud i livet i 2023. 

Eget budget eller rammeforhøjelse

Nogle initiativer vil kunne klares inden for menighedsrådets eget budget, og skal altså blot tænkes ind i budgetbidraget inden den 15. juni. Det kunne være at skifte til LED-pærer nogle udvalgte steder.
Men hvad nu, hvis ønsket er at skifte til eldrevne maskiner på kirkegården? Så er det en større udskrivning, der måske kræver, at menighedsrådet indgiver et ønske om rammeforhøjelse til provstiudvalget.

Fælles indsatser og grøn strategi

Står der affaldssortering eller andre tiltag på ønskelisten, som det giver mening at give et fælles løft i provstiet, er det en god idé at finde ud af, om der er fælles interesse for det på tværs af menighedsråd og få det drøftet igennem. Flere provstier holder foreløbige budgetsamråd i løbet af foråret, men ikke alle. Måske findes der hos de enkelte menighedsråd andre anledninger til at drøfte fælles ambitioner.

Folkekirkens Grønne Omstilling opfordrer til, at alle provstiudvalg sammen med menighedsrådene arbejder i retning af at udarbejde en grøn strategi. Det kan ikke nødvendigvis nås, inden budgetterne skal være på plads.

I stedet kan man tage udgangspunkt i hvor meget, man i provstiet vil afsætte til grøn omstilling. Med 2/3 flertal, kan man på et budgetsamråd vedtage at lave et projekt, der består i at oprette en pulje til grøn omstilling.