Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2022
Nyheder

Pressemeddelelse: Hvad har en politiker, en biskop og en klimaaktivist til fælles?

De deltager alle tre i debatten "Tro, håb og klimahandling sammen" på Klimafolkemødet 2022. Og så har de alle tre et ønske om – og en opfordring til – at handle for klimaet. Ida Auken, Henrik Stubkjær og Sarah Strunge Albertsen udgør debatpanelet, når Folkekirkens Grønne Omstilling fredag d. 2. september inviterer til debat på årets Klimafolkemøde. Debatten modereres af Thomas Ravn-Pedersen, direktør på nyhedsmediet Verdens Bedste Nyheder.

"Klimahandling sammen". Det er hovedoverskriften, når der først i september kaldes til Klimafolkemøde i Middelfart. Og klimahandling er i høj grad noget, der ligger alle tre debatdeltagere på sinde. Både Henrik, Ida og Sarah kommer alle tre med forskellige baggrunde og indgangsvinkler til klima- og miljøspørgsmålet – og forskellige indgangsvinkler til kirken og dens rolle i det hele.

Også de besøgende på Klimafolkemødet kommer med forskellige indgangsvinkler – personer, der er til stede i kraft af deres professionelle virke i kommuner eller virksomheder, via deres engagement i foreninger eller organisationer, eller som privatpersoner, hvor klima og miljø vejer tungt også på den personlige dagsorden med tanken på fremtiden og kommende generationer.

Kan kirken spille en rolle? 

Med debatten vil Folkekirkens Grønne Omstilling gerne sætte fokus på kirkens rolle i den grønne omstilling, og på, hvordan vi slipper klimaangsten og griber til håb og handling sammen – og sammen med kirkerne. Det kan være kommuner eller en lokal forening, der øjner potentiale for et grønt samarbejde om f.eks. skovrejsning eller vedvarende energi – eller det kan være enkeltpersoner, som har en god idé til et grønt tiltag i den lokale kirke.

”Klimafolkemødet er jo netop et møde mellem folk. Så mange vidt forskellige mennesker, der mødes. Med klimaet som fortegn og fællesnævner. Derfor er mit håb, at der både fra debatdeltagerne og publikum kommer gode perspektiver og indspark til, hvilken rolle folkekirken – ikke mindst de lokale kirker – kan spille i den grønne omstilling, og hvordan der kan faciliteres flere samarbejder også mellem kirkerne og det omgivende samfund.

siger biskop Henrik Stubkjær, der foruden selv at deltage i debatten også tiltræder som formand for Folkekirkens Grønne Omstillings styregruppe fra september. Med debatten håber Folkekirkens Grønne Omstilling derfor at åbne publikums øjne – og kirkens arme – for potentielle samarbejder og gensidig inspiration.

Grønne samarbejder på tværs

Og der er grobund for grønne samarbejder. Som landets tredjestørste jordejer og største civilsamfundsorganisation har kirken nemlig vigtige ressourcer at bidrage med. Jordanvendelsen, men også de mange ældre bygninger og kirkegårdsdriften – og den store frivillighedskultur i folkekirken – skaber virkelig mulighed for at rykke noget for klimaet. Der er gode og CO2-besparende projekter i gang hos kirkerne, men der er potentiale for endnu flere.

Vi vil på Klimafolkemødet gerne vise kirkens ansigt, inspirere og åbne folks øjne for, at folkekirken virkelig har taget den grønne omstilling til sig. Det gælder både nationalt og i rigtig mange lokale kirker rundtomkring. Kirken er godt i gang. Samtidigt kommer vi jo længst, når vi løfter i flok, ikke mindst når det gælder klimaudfordringerne” siger Henrik Stubkjær. Projektleder for Folkekirkens Grønne Omstilling, Jesper Rønn Kristiansen, er enig:

”Når man rækker ud til nogen, kan det både være for at tilbyde noget eller for at spørge om noget. Med deltagelsen på Klimafolkemødet vil Folkekirkens Grønne Omstilling gerne række ud og skabe rammerne for udveksling af inspiration og facilitering af fælles projekter. Der kan vindes noget begge veje, og der er virkelig brug for handling, for tro og håb på at vi kan gøre en forskel. Og vi kommer bare længst ved at handle sammen”.

Klimafolkemødet i Middelfart løber af stablen fra d. 1.-3. september og byder foruden ovennævnte debat på et væld af både interessante, relevante og inspirerende arrangementer. Deltagelse er gratis.