Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2022
Nyheder
Lisbjerg Kirke - Greenlight Aarhus 2021

Folkekirken var repræsenteret under Greenlight Aarhus 

Grøn omstilling i folkekirken blev sat på dagsordenen af Folkekirken i Aarhus ved det årlige Greenlight event. 

Af Lærke M. K. Futtrup 
Projektmedarbejder i Folkekirkens Grønne Omstilling

I sidste uge løb Greenlight Aarhus af stablen. Greenlight er et stort årligt, tilbagevendende by-event, der kickstarter foråret med en hyldest til bæredygtighed i Aarhus. Fra tirsdag til søndag kunne aarhusianere opleve aktiviteter og events med fokus på bæredygtig udvikling og klimavenlige handlinger. Folkekirken i Aarhus var en såkaldt Omstiller under by-eventet og involveret på flere måder.

Grøn lyskrans omkring midtbyen

Flere aarhusianske vartegn var under by-eventet oplyst af grønt lys, herunder en lang række af kirkerne i Aarhus Kommune. I fællesskab med Nordea, Spar Nord, ELCON, ARoS, Musikhuset og andre Omstillere var Folkekirken i Aarhus med til at sætte fokus på den bæredygtige udvikling i Aarhus og den omstillingsfase, som byen er gået ind i for at blive CO2-neutral samt nå FN’s Verdensmål i 2030. Det grønne lys under by-eventet synliggør, hvordan byen på tværs af alle sektorer står sammen om omstillingen. 

Folkekirken i Aarhus skabte i samarbejde med en række sogne et helt særligt event, hvor 13 kirke blev oplyst med grønt lys. Tilsammen dannede 11 af disse kirker en lyskrans omkring Aarhus midtby. Lyskransen bestod af Risskov-, Vejlby-, Skelager-, Skejby-, Helligånds-, Møllevangs-, Åbyhøj-, Viby-, Fredens-, Holme- og Frederikskirken. Desuden var Lisbjerg- og Skødstrup Kirker også oplyst i grønt. De oplyste kirker gav anledning til samtaler om hvordan man grundlæggende kan omstille sig.

Udover den grønne lyskrans bidrog folkekirken i Aarhus til by-eventet med gudstjenester med fokus på den grønne omstilling i Lisbjerg- og Skejby kirker samt udvidet kirkekaffe med oplæg om kirkens grønne omstilling i Fredenskirke.

Åbningstale af provst Esben Thusgård

Provst for Aarhus Nordre Provsti, Esben Thusgaard var af Greenlight Aarhus inviteret til at være en at talerne ved åbningen af by-eventet tirsdag den 29. marts. Provsten satte med sin tale ord på hvordan vores mere eller mindre bevidste valg formes af grundlæggende forestillinger, der er forankret i os gennem århundreder. 

Talen berørte emner såsom naturen som menneskets ophav, vækst på nye betingelser og endelig – ansvaret for dem vi ikke kender endnu. Thusgård konkluderede, at det er tid til et kulturopgør. Tid til at tænke i andre baner og tid til at finde en ny måde at tænke på om vores plads i verden! 

Med andre ord: hvad er meningen?

Folkekirken i Aarhus

Folkekirken i Aarhus er et samarbejde mellem de tre provstier, der omringer Aarhus midtby og strækker sig fra Mejlby i nord til Hvilsted i syd og fra Framlev i vest til Møllevangkirken i øst. Den grønne omstilling er i voksende fokus fra Folkekirken i Aarhus’ side. Dette udmønter sig f.eks. i arbejdet med at nedbringe CO2-udslippet, at tænke i biodiversitet på kirkegårde og i det hele taget at være klimabevidste i alt fra indkøb til affaldshåndtering.