Fortsæt til hovedindholdet
Kortlægning af baseline
Hvorfor er kortlægning vigtig?

Hvorfor er kortlægning vigtigt?

Kort før sommerferien i 2022 kunne vi offentliggøre, at ingeniørvirksomheden NIRAS er samarbejdspartner på forprojektet til kortlægning af CO2-udledning og biodiversitet i folkekirken. Nu er de indledende manøvrer i gang, og et spændende og vigtigt arbejde ligger forude. Men hvad er det nu, kortlægningen skal til for? 

En kortlægning af folkekirkens klimaaftryk er et vigtigt redskab for at forstå, dokumentere og kommunikere, hvor folkekirken er i dag. Samtidigt skal den fungere som en guide og inspiration til at udvælge de løsninger, hvor de største positive klimaeffekter kan opnås. 

I arbejdet med grøn omstilling er det en vigtig forudsætning for at sætte ind de rigtige steder - og for at vide, om indsatserne bærer forandringer med sig - at kende sit udgangspunkt. Derfor er målbarhed essentiel, og derfor er kortlægningen af folkekirkens klima-, miljø- og biodiversitetspåvirkning en vigtig del af arbejdet for Folkekirkens Grønne Omstilling. 

Hvorfor et forprojekt?

En sådan kortlægning er nyt og uafprøvet terræn både for folkekirken og i det hele taget. De første erfaringer er gjort med veludførte klimarapporter i henholdsvis Favrskov og Bogense provstier. Spørger man ekspertisechef og projektleder fra NIRAS, Christian Eriksen, så er der i Danmark formentligt aldrig før lavet en lignende landsdækkende kortlægning for en organisation, som inkluderer så mange selvstændige enheder. 

Forprojektet, som blev skudt i gang i begyndelsen af august, skal derfor bidrage til at definere og afprøve metoder til kortlægningen. Eksempelvis giver ønsket om at inddrage biodiversitet i kortlægningen nye udfordringer, da der endnu ikke findes nogen standardiseret metode for, hvordan dette område kortlægges. 

Det er af høj prioritet, at den metode, der vælges, er simpel og overskuelig for menighedsråd, provstier og stifter at interagere med. Det gælder både i forhold til indsamling af data og i præsentation af resultaterne. Den skal kunne bruges som guideline for konkret handling.

Brugerinddragelse er med til at kvalitetssikre resultaterne

Som pilotstift har Aarhus Stift været med til at udvælge en arbejdsgruppe sammensat af 10 repræsentanter fra testsognene, herunder gravere, provstisekretærer, regnskabsmedarbejdere m.fl. 

Mandag d. 5. september blev den første af to workshops med arbejdsgruppen afholdt. Til introworkshoppen blev gruppen briefet om det forestående arbejde, ligesom deltagerne fik mulighed for at give deres input til de spørgeskemaer, som udsendes til testsognene.

Arbejdsgruppen spiller en afgørende rolle for det endelige resultat, da kortlægningen netop bygger på data om forbruget ude i kirkerne og folkekirkens øvrige bygninger. Nogen, men ikke al data kan hentes centralt. Derfor er det vigtigt at inddrage nogle af de folk fra sognene, der til dagligt har fingrene i bolledejen og ved, hvordan de mange forskellige opgaver, ikke mindst de rutineprægede af slagsen, udføres i det daglige. 

På den måde er medlemmerne af arbejdsgruppen også uvurderlige i forhold til den løbende kvalitetssikring af forprojektets resultater; at de metoder, projektet ender ud med at pege på, faktisk er retvisende og brugbare. Endelig er det vigtigt, at selve processen med at indsamle og indtaste data er forståelig og passer ind i en travl hverdag. 

Afslutning af forprojektet

Når forprojektet er afsluttet, er målet at have gjort en række vigtige erfaringer, som kan danne grundlag for en kortlægning af hele folkekirken. Den afsluttende rapport skal levere beskrivelser af anvendte metoder, hvilke erfaringer der er gjort, samt en række anbefalinger til, hvordan en landsdækkende kortlægning bedst kan gribes an. 

Vil du vide mere?

Kortlægningen vil løbende kunne følges via Folkekirkens Grønne Omstillings nyhedsbrev og her på siden.