Fortsæt til hovedindholdet

Lolland-Falsters Stift: Omstilling af jorder og kirkegårde

Materialer og referat fra temaaften
af Lene Møller Krabbesmark, kontorchef i Lolland-Falsters Stift

Knap 55 deltagere troppede op i Kettinge Forsamlingshus, da der fredag den 8. september 2023 - en flot, lun sensommeraften - var temaaften for Lolland-Falsters Stift under temaet "Grøn omstilling af folkekirkens jorder og kirkegårde".

Merete Bandak fra Nysted Sogns menighedsråd bød velkommen og spillede for på klaveret, og Jesper Rønn Kristiansen præsenterede Folkekirkens Grønne Omstilling, og hvilke målsætninger, der arbejdes hen imod. Dertil en grundlæggende forklaring af, hvad CO2 og biodiversitet er og hvorfor begge dele betyder så meget for livet på jorden. Endelig introducerede Jesper til den forestående klimakortlægning af den samlede folkekirke, hvor otte lokale sogne inviteres til at bidrage.

Mere biodiversitet på kirkegården

Næste taler var kirkegårdskonsulent Friedemann Rüter, som oplyste os om, hvorfor det er vigtigt med mere biodiversitet på kirkegården. Friedemann præsenterede en række idéer til at øge biodiversiteten på kirkegårde, i haver og andre arealer. Fx kan en væltet træstamme blive en rig kilde til øget biodiversitet, hvis den får lov at blive liggende. Friedemann delte gavmildt ud af forsøg og erfaringer på egen jord.

Friedemann håber, at Vild med vilje-skiltene, man kan støde på rundtomkring, kun er en overgang til, at vi vænner os til det vilde udtryk - og måske endda synes om synet.

Herefter fortalte graver Tommy Reinholt om tiltag på Nysted Kirkegård. Her er et stort område på 800 m2 omlagt til vildt område, hvor der før var oplagsplads til flis med mere. Der er desuden lavet et stort insekthotel af genbrugsmaterialer fra kirkegården. Han fortalte også, at de kun bruger eldrevne maskiner på kirkegården – og at det faktisk godt kan lade sig gøre.

Mere klima- og miljøvenlig drift af jorderne

Herefter var det igen Jesper Rønn Kristiansen, denne gang om hvordan folkekirkens jorder kan drives mere miljø- og klimavenligt, fx ved omlægning til økologi eller skovrejsning. Derefter præsenterede Jesper det helt nye kortværktøj over alle folkekirkens jorder. Kortet kan give et overblik over, hvor det fx er muligt at rejse skov eller udlægge arealer til lavbundsprojekter. Det kan også bruges af eksterne interessenter, som måske ønsker at lave projekter inden for vedvarende energi, og mangler noget (mere) jord. 

I den forbindelse fortalte provst Johannes Kristensen om et lokalt solcelleprojekt på vej i Lolland Østre Provsti, der vil give menighedsrådet en væsentligt højere lejeindtægt end den nuværende forpagtningsindtægt.

Den sidste taler var menighedsrådsformand Jesper Mørch Idziak, der fortalte om historien bag en efterhånden landskendt skovrejsning ved Sandby Kirke, og om de udfordringer (fx med udsyn fra kirken) der har været undervejs. I sidste ende var det dog anstrengelserne værd, og som en ekstra bonus er tre vandværksboringer nu beskyttede af den skov, der blev plantet i maj 2022. Således kom projektet også vandværket – og dets brugere – til gavn. Det eneste minus er, at der nu springer ukrudtsfrø (tidsler) fra skovbunden ind på kirkegården, så graveren har fået mere travlt. Men det går vist med det.

Oprindeligt var motivationen for projektet at undgå en forpagtningsaftale, dvs. det var ikke med klimaet som motivation. Men den stolthed er kommet med siden, og de manglende forpagtningsindtægter har man fundet ved at ”spænde livremmen ind”.

Workshop i grupper

Efter en kort introduktion hertil var der workshop/gruppearbejde, hvor snakken gik lystigt – også om grøn omstilling. Det udleverede materiale blev rost for at være meget konkret og let at gå til, og ikke mindst motiverende, idet man rundt om bordene konstaterede, at man allerede var godt i gang med mange af initiativerne. En gruppe foreslog at sætte grøn omstilling på som et fast punkt på menighedsrådsmøder for at fastholde fokus og motivation. 

 

Temaaftenen i Lolland-Falsters Stift blev afholdt i samarbejde med Nysted Sogns menighedsråd og Lolland-Falsters Stiftsråd. Det blev startskuddet til ”Klimadage i Nysted”, hvor der lørdag og søndag blev afholdt en række arrangementer for både børn og voksne med grøn omstilling som udgangspunkt.

Download slides fra aftenens oplæg her:

- Mere biodiversitet på kirkegården v. Friedemann Rüter

- Præsentation om folkekirkens jorder v. Jesper Rønn Kristiansen

- Præsentation om Nysted Kirkegård v. Tommy Reinholt

- Præsentation om Folkekirkens Grønne Omstilling 

- Inspirationskatalog over grønne tiltag