Nyt kortværktøj til reduktion af CO2-udledning og forøgelse af biodiversitet på alle folkekirkens jorder 

Folkekirken er tilsammen Danmarks tredjestørste jordejer. Snart åbnes et nyt interaktivt kort med data om folkekirkens jorder, som viser, hvor der er potentiale for at udtage lavbundsjord, plante skov, dyrke økologisk landbrug, opsætte solceller eller lave naturgenopretning. Aldrig før er data om jorderne og deres nuværende anvendelse blevet samlet i én fælles oversigt og samtidigt gjort tilgængelig for offentligheden. … Læs mere

Klimakortlægning af folkekirken: Provice ApS bliver samarbejdspartner på projektet 

For nyligt kunne Folkekirkens Grønne Omstilling fortælle, at opgaven med at opgøre klimaregnskab og biodiversitet for folkekirken var sendt i udbud. Der er nu, efter offentligt EU-udbud af opgaven og evaluering af i alt 6 indkomne tilbud, fundet en leverandør til at facilitere opgørelsen af klimaregnskab og biodiversitet for folkekirken. Det er Provice ApS og projektleder Tomas Sander Poulsen, der løber med opgaven.  … Læs mere

Status på klimakortlægning af folkekirken: Dit sogn kan få stor indflydelse 

Når kortlægningen af folkekirkens klimaregnskab og biodiversitet på kirkegårdene går i gang, er det nødvendigt, at udvalgte menighedsråd bidrager med informationer fra deres eget sogn. Det hjælper til at skabe et gennemsnit for hele folkekirken – og de udvalgte sogne får et unikt indblik i tingenes tilstand i netop deres sogn. … Læs mere

Kirkeordførerne begejstrede over arbejdet med grøn omstilling i folkekirken

I denne uge var styregruppeformanden og projektlederen for Folkekirkens Grønne Omstilling til møde med Folketingets kirkeordførere. Særligt forvaltningen af folkekirkens bygninger og jorder vakte interesse.… Læs mere

Kortlægning af folkekirkens CO2-udledning og indsats for biodiversitet er sat i udbud

Opgaven med at udføre kortlægningen af et samlet klimaregnskab og opgørelse af biodiversitet for folkekirken er sendt i offentligt udbud.… Læs mere

Afrapportering: Folkekirkens Grønne Omstilling er godt på vej

Folkekirkens Grønne Omstilling gør løbende status over projektet. Hvad er sket det forgangne år? Er målsætningerne nået? … Læs mere

Vis flere