Folkekirkens Grønne Omstilling
Kortlægning

Kortlægning

For at vide, om den grønne omstilling bærer forandringer med sig, må man kende udgangspunktet. Derfor er målbarhed essentielt.

Man må vide, hvor man starter ud, for at kunne finde ud af, hvor langt man er kommet.

Derfor er en essentiel del af opstarten af projektet Folkekirkens Grønne Omstilling at kortlægge, hvordan situationen på nuværende tidspunkt er på de fire målbare indsatsområder:

  • Kirkens jorde
  • Energiforbrug
  • Affald
  • Indkøb og transport

Projektgruppen arbejder derfor på at der laves en klimakortlægning der omfatter både sogne, provstier, stifter og fællesfondsinstitutioner på landsplan. På baggrund af kortlægningen af udgangspunktet, en såkaldt baseline, skal der sættes målbare mål, der ikke bare er ambitiøse, men også realistiske, for at projektet kan blive en succes. 

Processen

Der arbejdes i øjeblikket på at specificere kortlægningsopgaven og at gennemføre en udbudsproces, så der kan vælges en kompetent udbyder til at løse opgaven. Der lægges vægt på at vælge en løsning der er valid og grundig, så der opnås et retvisende og brugbart resultat. Samtidig prioriteres det at løsningen er simpel og overskuelig for menighedsråd, provstier og stifter at interagere med, både med hensyn til indsamlingen af data og i præsentationen af resultaterne, så den kan bruges som en guide til konkret handling.

Hvorfor en klimakortlægning?

En kortlægning af folkekirkens klimaaftryk er et vigtigt redskab for at forstå og kommunikere hvor folkekirken er i dag i den grønne omstilling. Kortlægningen skal samtidig fungere som en guide og inspiration til at udvælge nogle af de lavthængende frugter, hvor de største klimaeffekter kan opnås. Kortlægningen giver også mulighed for at udviklingen kan følges, så det bliver helt tydeligt at folkekirken bevæger sig i en grønnere retning. 

Vil du vide mere?

Nærmere information, detaljer og tidsplan for kortlægningen følger i nyhedsbrevet og her på hjemmesiden.