Fortsæt til hovedindholdet

Ressourcer

Biodiversitet på kirkegården
til at skabe bæredygtige kirkegårde, der summer af liv. 

Her samler vi de bedste guides og værktøjer til at komme godt i gang. Rul ned på siden og find rapporten fra Aarhus Nordre Provsti med interessant og brugbar viden om biodiversitet på kirkegården, eller dyk ned i netværket Grøn Kirkes mange fine ressourcer til at skabe en grøn, bæredygtig kirkegård. 

Rapport:

Biodiversitet i Aarhus Nordre Provsti

Kirkegårde, der rummer både krat og buske, gamle træer, grus- og stenbunker, et lille vandhul, kvas, en ugødsket græsplæne og et væld af blomster sommerhalvåret igennem, kan således være umådeligt artsrige – ganske enkelt fordi der her kan findes flere forskellige levesteder end på hovedparten af vore naturarealer.

Uddrag fra "Biodiversitet i Aarhus Nordre Provsti",  side 5

Aarhus Nordre Provsti har i 2022 udgivet en biodiversitetsrapport med gode råd til kirkegårdene i provstiet. Rapporten er udarbejdet af museumsinspektør og biolog Morten D. D. Hansen i et samarbejde mellem provstiet og Naturhistorisk Museum Aarhus. Giver nyttig viden og gode anbefalinger til alle kirkegårde - mange af dem lige til at tage ud og gå i gang. 

Hent rapporten 

 

Tjekliste og planteoversigter

Grøn kirkegård

Grøn Kirke, som er et netværk under Danske Kirkers Råd, har en stor samling af ressourcer til kirkegården. Brug deres tjekliste med 50 konkrete forslag til grønne tiltag inden for mange områder lige fra biodiversitet til affald og cirkulær kirkegårdsdrift. 

Du finder også gode oversigter over værtsplanter, stauder og hjemmehørende træer og buske, der er gode for biodiversiteten på kirkegården, samt inspiration til, hvordan I kommunikerer til forbipasserende om jeres indsatser på kirkegården.